Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi

Mēs sniedzam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus jau strādājošiem uzņēmumiem, atbalstām jaunos uzņēmējus biznesa uzsākšanā, nodrošinot tos ar grāmatvedības dokumentu paraugiem un speciāli izstrādātu ceļvedi juridiskās formas un nodokļa režīma izvēlei. Mēs regulāri sekojam līdzi normatīvo aktu izmaiņām un esam gatavi palīdzēt Jums lēmumu pieņemšanā, sniedzot nepieciešamo grāmatvedības un nodokļu informāciju. Mēs esam ieinteresēti veicināt Jūsu finanšu izaugsmi un tādēļ esam Jūsu rīcībā.

Grāmatvedības pakalpojumi

Mēs sniedzam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus jau strādājošiem uzņēmumiem, atbalstām jaunos uzņēmējus biznesa uzsākšanā, nodrošinot tos ar grāmatvedības dokumentu paraugiem un speciāli izstrādātu ceļvedi juridiskās formas un nodokļa režīma izvēlei. Mēs regulāri sekojam līdzi normatīvo aktu izmaiņām un esam gatavi palīdzēt Jums lēmumu pieņemšanā, sniedzot nepieciešamo grāmatvedības un nodokļu informāciju.

Standarta grāmatvedības apkalpošana

 • Datu ievade grāmatvedības uzskaites sistēmā.
 • Darba algas aprēķins.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Ikmēneša un gada atskaites, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
 • Atskaites LR Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas bankai.
 • Ikmēneša bilances un peļņas un zaudējumu aprēķins.
 • Vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma vai regulāri.
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā.

Finanšu vadības pakalpojumi

 • Uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana.

Biznesa organizācijas pakalpojumi

 • Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
 • Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

“SOS” grāmatvedība

 • Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
 • Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.
99.99
Pavadzimes
1,234
Klienti
1,234.56
Nodoklu nodeva

  • Lielā Iela 9, Tukums, LV3101, Latvia
  • +371 2941223355
  • +371 71425588
  • info@tukko.lv
  • Facebook.com/TukkoLV
  • Linkedin.com/SomeProfile